Wednesday, November 9, 2016

CNC ဆုိတာ


ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ CNC ဟာ စိမ္းေနေသးတယ္လုိ႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ CNC ရဲ႕ အေျခခံ အခ်က္ေတြနဲ႔ အရမ္းခက္ခဲ တဲ့ ပညာၾကီးတစ္ခု မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ ေျပာခ်င္တာနဲ႔ ဒါေလးေရးျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရပ္တုိင္းမွာ ဂရုထားရမယ့္ အပုိင္း ေသခ်ာေလ့လာရမယ့္ အပုိင္းေတြ ရွိစျမဲပါပဲ။

CNC ရဲ႕ အရွည္ေကာက္ကေတာ့ Computer Numerical Control ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ေစခုိင္းေသာ စနစ္ လုိ႔ အလြယ္ျပန္လုိ႔ရပါတယ္။ လူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အႏုစိတ္ တဲ့ ကိစၥ တစ္ခုကုိ သစ္သား၊ သံ စတဲ့ ပစၥည္းေတြေပၚမွာ ထြင္းတဲ့အခါ အားအင္စုိက္ထုတ္ရတဲ့အျပင္ တိက် ေသသပ္မႈလည္း အားနည္းပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေတာ္တဲ့ ပညာရွင္ျဖစ္ပါေစ။ ဒီစက္၀ုိင္းနဲ႔ ဟုိစက္၀ုိင္း ထပ္တူရဖုိ႔ အားအလြန္စုိက္ထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ CNC ကေတာ့ ကြန္ျပဴတာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ အတိအက် လုပ္ေပးမွာျဖစ္လုိ႔ အခ်ိန္ကုန္ လူသက္သာေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း စက္ကုိ လုပ္လုိက္ကြာ ဆုိျပီး ေျပာယုံနဲ႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ဆုံး ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ Drawing ကုိ ကြန္ျပဴတာထဲကုိ ထည့္သြင္းေပးရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ Auto cad လို Software ၾကားခံျပီး သုံးၾကပါတယ္။

CNC စက္ အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ စက္ရုံၾကီးေတြ မွာ သုံးတဲ့ အမ်ိဳးအစား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကေတာ့ ဒီလုိပါ။

·         CNC Plasma Cutting Machine
·         CNC Laser Cutting Machine
·         CNC Milling Machine
·         CNC Router Machine
·         CNC Lathe Machine

Software ထဲမွာ ဆြဲလုိက္တဲ့ စက္၀ုိင္း ေလးေထာင့္ စတာေတြကုိ CNC စက္က သိသြားတဲ့အခါ သြားခုိင္းတဲ့ Path အတုိင္း သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ အေျခခံ အက်ဆုံးကေတာ့ X, Y, Z လုိ႔ေခၚတဲ့ သြားရာလမ္းေၾကာင္းေတြပါပဲ။ X နဲ႔ Y ကေတာ့ အလ်ားနဲ႔ အနံ ျဖစ္ျပီးေတာ့ Z ကေတာ့ အျမင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ CNC မွာ တပ္ထားတဲ့ ထြင္း စက္ ( ထြင္းစက္ က အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သစ္သားအတြက္၊ သံအတြက္၊ ပလတ္စတစ္အတြက္၊Head အမိ်ဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္သလုိ ေလဆာ Cutter ေတြလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ )။ ကုိယ္ အသုံးျပဳမယ့္ သစ္သား သံ စတဲ့ ပစၥည္းရဲ႕ အထူ ကုိ Z ေနရာမွာ ထည့္တဲ့အခါ CNC ရဲ႕ Head က ပစၥည္းရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ သြားေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ X နဲ႔ Y ကေတာ့ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ ပုံစံ ရဲ႕ စေကး အတုိင္း ထည့္ထားမယ္ ဆုိရင္ Head လည္ျပီး သြားေနတဲ့ ပုံစံအတုိင္း ထြင္းေနတဲ့ ပုံ ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံအားျဖင့္ CNC စက္တုိင္းဟာ အတူတူျဖစ္ျပီးေတာ့ စက္ၾကီး ( စက္ရုံ အဆင့္ ) ေတြမွာေတာ့ ဒီဇုိင္းကြဲျပားပါတယ္။ ထြင္း တဲ့ စက္က အေသျဖစ္ျပီး ပစၥည္း ကုိင္တဲ့ Vise (ျပဳတ္တူ) က အရွင္ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ စက္တစ္ခုထဲမွာ ထြင္း၊ အေခ်ာသတ္၊ အေရာင္တင္၊ အရစ္ေဖာ္၊ မူလီခ်ိဳး စသည္ျဖင့္ စက္လက္တံ မ်ားစြာပါတဲ့ Vise (ျပဳတ္တူ) ေတြလည္း ရွိပါတယ္။

DIY ( Do it Yourself ) ကုိယ္ပုိင္ CNC တစ္ခု ကုိ စမ္းသပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
အဓိက လုိအပ္တာကေတာ့ Step Motor သုိ႔ Drive Motor လုိပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ Mortor ၾကားမွာ နားလည္ ဖုိ႔အတြက္ CNC Logic board ( ဆားကစ္ျပား ) လုိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ အစုံလုိက္၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ Software ကေတာ့ Open Source ( Free – G-Wizard ကုိအသုံးမ်ား ) ျဖစ္တာေၾကာင့္ အင္တာနက္မွာ ရွာေဖြ ျပီး အသုံးခ်ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေတြကေတာ့ Free ရႏုိင္တဲ့ CAD-CAM ေတြပါ


Free CAD Software
A9 CAD


http://www.a9tech.com/products/a9cad/
Blender


https://www.blender.org/
eCabinet: 


http://www.ecabinetsystems.com/
gCAD3d


http://www.cadcam.co.at/freiter/gCAD3D_en.htm
Google Sketchup


https://sketchup.google.com/
GraphiteOne CAD


https://www.graphiteone-cad.com/
Minos


http://www.le-boite.com/minos.htm
Solid Edge Free 2D Draftinghttp://www.solidedge.com/free2d/
Wings 3Dhttps://www.wings3d.com/

Free CAM Software


Free Mill: http://www.mecsoft.com/freemill.shtml
HSMExpresshttp://www.hsmworks.com/hsmxpress/
G-Simplehttps://www.gsimple.eu/
Heeks CAD/CAMhttps://www.heeks.net/က်န္တာကေတာ့ မိမိရဲ႕ လက္နဲ႔ လုပ္ရမွာျဖစ္တဲ့ အထုိင္ စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အထုိင္စနစ္ မွာ ထြင္းမယ့္ ပစၥည္းတင္ဖုိ႔ ေအာက္ေျခ ခံျပား ( ကုိယ္ၾကီးခ်င္သေလာက္ ရ ) ၊ ေဘးက ထိန္းတဲ့တန္း၊ Spindle ( ထြင္းစက္ ) အထုိင္ခ်တဲ့ Z Axis၊ အတြက္ ေနရာ စသည္ျဖင့္ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုံ ကုိ ၾကည့္ရင္း ရွင္းပါလိမ့္မယ္။
အားလုံးကုိ ၃ ထပ္ သား ၅ ထပ္သား နဲ႔ အေျခခံ ထုိင္ႏုိင္ျပီးေတာ့ ေဘာဘယ္ရင္ အရစ္ပါ သံေခ်ာင္း စသည္ျဖင့္ လုိပါလိမ့္မယ္။ ဒါကေတာ့ ပုံမွန္ CNC စက္တစ္လုံးမွာ ပါမယ့္ အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ ျပထားတာပါ။အေသးစိတ္ သိလုိတာရွိရင္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။

Video ကေတာ့ ဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္တယ္ ဆုိတာနဲ႔ DIY လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေလ့လာရန္ျဖစ္ပါတယ္။ဆက္ဖတ္ရန္...

Sunday, October 23, 2016ပလတ္စတစ္ ကုိ ျပန္လည္ အသုံးခ်ျခင္း 

ပလတ္စတစ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ျပန္လည္ အသံုးခ်လုိ႔ရတယ္ ဆုိတာကုိ လူသိနည္းပါတယ္။ ပလတ္စတစ္ အမ်ိဳးအစားကြဲ ေတြ ရွိေပမယ့္ အေတာ္မ်ားမ်ား သူတုိ႔ရဲ႕ ေပ်ာ္မွတ္ (အပူခံႏုိင္မႈအဆင့္) အတုိင္း အပူေပးလုိက္တဲ့ အခါ ေပ်ာ့ေျပာင္းျပီး ပုံသြင္းလုိ႔ ရသြားပါတယ္။ ပလတ္စတစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထဲက မွ HDPE သုိ႔ PEHD ဟုိဒ္ဒန္စတီ ပုိလီရပ္သလင္း (High Density Polyethylene ) ကုိ ဘယ္လုိ ျပန္လည္ အသုံးျပဳႏုိင္သလဲ ဆုိတာကုိ ေျပာျပပါမယ္။ 

နံပါတ္ ၂ ကုဒ္ ရ အမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့ HDPE နဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ ပလတ္စတစ္ အမ်ိဳးအစားဟာ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈရွိျပီး အစားအစာထဲကုိ ဓါတုဗဒ အဆိပ္ေတြ စိမ့္၀င္မႈ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အစားအစာ အတြက္ သုံးစြဲျခင္း မရွိတဲ့ HDPE ပလတ္စတစ္ကုိ အစားအစာထုတ္ပုိးမႈအတြက္ ျပန္လည္အသုံးခ်ျခင္းမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပန္လည္ သန္႔စင္သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိ႔ဘူး၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ အစြန္းခြ်တ္ ေဆးရည္၊ ဆပ္ျပာဗူး စတာေတြမွာ သုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီ ပလတ္စတစ္ အမ်ိဳးအစားကုိေတာ့ အိမ္မွာပဲ အပူေပးျပဳျပင္ျပီး ပလတ္စတစ္ သစ္သား၊ အရုပ္ စတာေတြ အျဖစ္ ျပန္လည္ အသုံးခ်ႏုိင္ပါတယ္။

HDPE 2 ကုိ ႏုိ႔ဘူး၊ ေရဘူး အဖုံး စတာေတြ မွာ သုံးတတ္ျပီး တံဆိပ္ အေနနဲ႔ HDPE 2 ကုိ (Recycle Sign) အလယ္မွာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၄၀၀ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟုိက္အထိ အပူေပးရမွာျဖစ္ျပီးေတာ့ ဒီအပူခ်ိန္မွာ ပလတ္စတစ္ေညွာ္နံ႔ ထြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေပ်ာ့သြားျပီ ျဖစ္တဲ့ ပလတ္စတစ္ ကုိ ပုံသြင္းခြက္ ထဲကုိ ထည့္ျပီး ဖိထားျပီး ေလးေထာင့္ အ၀ုိင္း စသည္ျဖင့္ မုိအၾကမ္းထည္ သြင္းႏုိင္ပါတယ္။

မုိ အၾကမ္းထည္ကုိ ပြတ္လုံးစင္၊ ေဖာက္စက္၊ ျဖတ္စက္ေတြနဲ႔ လုိအပ္သလုိ ေန႔စဥ္သုံးပစၥည္း၊ ကစားစရာ စသည္တုိ႔အျဖစ္ လြယ္လြယ္ကူကူ ဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။ မာေက်ာမႈ အဆင့္ျမင့္ျပီး အလကားနီးပါး ရႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္း အျဖစ္ တႏုိင္တပုိင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပလတ္စတစ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ အသုံးခ်ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဒီေနရာမွာ လည္း ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။
https://preciousplastic.com/en/machines/

ဆက္ဖတ္ရန္...

ပလတ္စတစ္ ဆုိတာ အားလုံးတူတူပဲေလ။ မွား၏။ 

ပလတ္စတစ္ကုိ ၇ မ်ိဳးခြဲျခားထားတာပါ။ ဒါကုိ SPI code လုိ႔ေခၚျပီး ထုတ္လုပ္တဲ့ ပစၥည္း ေအာက္ေျခေတြမွာ တံဆိပ္ႏွိပ္ေပးထားပါတယ္။ ျပန္လည္သန္႔စင္ထုတ္လုပ္တဲ့အခါ လုိအပ္တဲ့ ဓါတုေဗဒ ေဆးေတြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္သုံးစြဲႏုိင္ဖုိ႔ရည္ရြယ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁။     PETE
၂။     HDPE
၃။     V
၄။     LDPE
၅။     PP
၆။     PS
၇။     OTHER


PETE သုိ႔ PET  ေပၚလီရပ္သလင္း တယ္ရာဖာလိပ္ (polyethylene terephthalate )

ဒီအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ထုတ္လုပ္ရင္ အစားအစာသိမ္းဆည္းတဲ့ ဗူးေတြ အမ်ားစုျဖစ္တတ္ျပီး အမ်ားစု ျပန္လည္သန္႔စင္သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ အန႔ံဆုိးေတြ စုပ္ယူဖုိ႔လည္း အသုံးခ်ႏုိင္ပါတယ္။ ေဆာင္း၀တ္ အ၀တ္အစားေတြမွာလည္း ထည့္သြင္းအသုံးခ်ၾကသလုိ အဓိကအားျဖင့္ ေဆးပစၥည္းထည့္ဗူး၊ ၾကိဳး၊ ဘီး စတာေတြမွာလည္း အသုံးခ်ႏုိင္ပါတယ္။


HDPE သုိ႔ PEHD ဟုိဒ္ဒန္စတီ ပုိလီရပ္သလင္း (High Density Polyethylene )

နံပါတ္ ၂ ကုဒ္ ရ အမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့ HDPE နဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ ပလတ္စတစ္ အမ်ိဳးအစားဟာ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈရွိျပီး အစားအစာထဲကုိ ဓါတုဗဒ အဆိပ္ေတြ စိမ့္၀င္မႈ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အစားအစာ အတြက္ သုံးစြဲျခင္း မရွိတဲ့ HDPE ပလတ္စတစ္ကုိ အစားအစာထုတ္ပုိးမႈအတြက္ ျပန္လည္အသုံးခ်ျခင္းမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပန္လည္ သန္႔စင္သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိ႔ဘူး၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ အစြန္းခြ်တ္ ေဆးရည္၊ ဆပ္ျပာဗူး စတာေတြမွာ သုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီ ပလတ္စတစ္ အမ်ိဳးအစားကုိေတာ့ အိမ္မွာပဲ အပူေပးျပဳျပင္ျပီး ပလတ္စတစ္ သစ္သား၊ အရုပ္ စတာေတြ အျဖစ္ ျပန္လည္ အသုံးခ်ႏုိင္ပါတယ္။
PVC ေပၚလီဗုိင္းနယ္ ကလုိရုိက္(ဒ)(polyvinyl chloride)နံပါတ္ ၃ ကုဒ္ ျဖစ္တဲ့ PVC ကုိ လူသိမ်ားပါတယ္။ ပုံမွန္ ျပန္လည္ အသုံးခ်ဖုိ႔ ခက္ခဲျပီး နည္းပညာ၊ ဓါတုေဗဒ ေဆး အကူအညီ သုံးရပါတယ္။ အစားအစာ ထည့္သြင္းဖုိ႔ အသုံးခ်လုိ႔မရပဲ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အသုံးအမ်ားဆုံး အျဖစ္ ေရပုိက္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းသုံး ပုိက္မ်ားအျဖစ္သုံးၾကပါတယ္။


LDPE လုိးဒန္စတီ ပုိလီရပ္သလင္း (Low Density Polyethylene)


နံပါတ္ ၄ ျဖစ္တဲ့ LDPE ကေတာ့ ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပန္လည္ အသုံးခ်ဖုိ႔ခက္ခဲပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွာေတာ့ ျပန္လည္ျပဳျပင္အသုံးခ်ၾကပါတယ္။ အသုံးခ်တဲ့အခါ ဓါတုေဗဒ အဆိပ္အေတာက္ေတြကုိ ထိေတြ႕တဲ့ ပစၥည္းေတြထဲသုိ႔ ပုိ႔လႊတ္တတ္တာကုိ သတိထားရပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သုံးစြဲေနတဲ့ ပလတ္စတစ္ အမ်ားစု ကုိ အစားအေသာက္ ထည့္တာ အႏၱရာယ္ အလြန္မ်ားပါတယ္။ အဓိက အားျဖင့္ ပရိေဘာဂမ်ား၊ အမိႈက္ပုံး စတာေတြမွာ အသုံးခ်ၾကပါတယ္။


PP ေပၚလီ ပရုိပိုလင္း (Polypropylene)

ကုဒ္ နံပါတ္ ၅ ျဖစ္တဲ့ ေပၚလီ ပရုိပုိလင္းကေတာ့ ျပန္လည္ အသုံးျပဳလုိ႔ရေပမယ့္ PETE နဲ႔ HDPE လုိ လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ မရပါဘူး။ ခံႏုိင္ရည္ျမင့္ျပီး အပူရွိန္ကုိခံႏုိင္ပါတယ္။ အပူ အေအး ခြက္၊ ဒိန္ခ်ဥ္ဘူး၊ ေဆးဘူး စသည္ျဖင့္ အသုံးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ဘူး အဖုံးေတြ မွာလည္း အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ ေပၚလီ ပရုိပုိလင္း ကုိ ျပဳျပင္ျပီး ဘက္ထရီ ၾကိဳး၊ အမႈိက္လည္း တံျမက္စည္း စသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ အသုံးခ်ႏုိင္ပါတယ္။PS ပုိလီ စတုိင္ရင္း (Polystyrene)

ပုိလီ စတုိင္ရင္း ကုိေတာ့ စတုိင္ရုိဖုန္း လုိ႔ လူသိမ်ားပါတယ္။ ကုဒ္ နံပါတ္ ၅ ျဖစ္ျပီးေတာ့ ျပန္လည္သန္႔စင္ အသုံးျပဳဖုိ႔ ခက္ခဲပါတယ္။ တစ္ခါသုံး ေကာ္ဖီခြက္၊ အစားအေသာက္ထည့္ ဗူး၊ ပါကင္ထုပ္ရန္ ပစၥည္း စတဲ့ ေနရာေတြမွာ အသုံးျပဳပါတယ္။ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျပီးတဲ့အခါ အပူခံပစၥည္း၊ ကားလုိင္စင္ျပား အခြံ၊ ေပတံ စသည့္ျဖင့္ အသုံးခ်ႏုိင္ပါတယ္။
အမ်ိဳးအစား အစုံ


နံပါတ္ ၇ ကေတာ့ အျခား အမ်ိဳးအစား ၆ ခုထဲမွာ မ၀င္တဲ့ ပလတ္စတစ္ အမ်ိဳးအားလုံးကုိ စုျပီး သတ္မွတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ပုိလီ ကာဗြန္နိတ္ (Polycarbonate)၊ ပုိလီလက္တုိက္ဒ္ (Polylactide) တုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီအမ်ိဳးအစားေတြက ျပန္လည္ သန္႔စင္ အသုံးျပဳဖုိ႔ ခက္ခဲပါတယ္။ ပုိလီ ကာဗြန္နိတ္ ကုိ ေရေလွာင္ကန္၊ CD ျပား၊ စတာေတြမွာ အသုံးျပဳပါတယ္။ ဒီ အမ်ိဳးအစားထဲမွ ျပန္လည္ သန္႔စင္ အသုံးျပဳတဲ့အခါ ပလတ္စတစ္ သစ္သား အေနနဲ႔ သုံးႏုိင္ပါတယ္။


 Jill Tooley ရဲ႕ ေဆာင္းပါးတုိ ကုိ ဘာသာျပန္ထားပါတယ္။
ဆက္ဖတ္ရန္...