Wednesday, November 9, 2016

CNC ဆုိတာ


ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ CNC ဟာ စိမ္းေနေသးတယ္လုိ႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ CNC ရဲ႕ အေျခခံ အခ်က္ေတြနဲ႔ အရမ္းခက္ခဲ တဲ့ ပညာၾကီးတစ္ခု မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ ေျပာခ်င္တာနဲ႔ ဒါေလးေရးျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရပ္တုိင္းမွာ ဂရုထားရမယ့္ အပုိင္း ေသခ်ာေလ့လာရမယ့္ အပုိင္းေတြ ရွိစျမဲပါပဲ။

CNC ရဲ႕ အရွည္ေကာက္ကေတာ့ Computer Numerical Control ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ေစခုိင္းေသာ စနစ္ လုိ႔ အလြယ္ျပန္လုိ႔ရပါတယ္။ လူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အႏုစိတ္ တဲ့ ကိစၥ တစ္ခုကုိ သစ္သား၊ သံ စတဲ့ ပစၥည္းေတြေပၚမွာ ထြင္းတဲ့အခါ အားအင္စုိက္ထုတ္ရတဲ့အျပင္ တိက် ေသသပ္မႈလည္း အားနည္းပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေတာ္တဲ့ ပညာရွင္ျဖစ္ပါေစ။ ဒီစက္၀ုိင္းနဲ႔ ဟုိစက္၀ုိင္း ထပ္တူရဖုိ႔ အားအလြန္စုိက္ထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ CNC ကေတာ့ ကြန္ျပဴတာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ အတိအက် လုပ္ေပးမွာျဖစ္လုိ႔ အခ်ိန္ကုန္ လူသက္သာေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း စက္ကုိ လုပ္လုိက္ကြာ ဆုိျပီး ေျပာယုံနဲ႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ဆုံး ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ Drawing ကုိ ကြန္ျပဴတာထဲကုိ ထည့္သြင္းေပးရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ Auto cad လို Software ၾကားခံျပီး သုံးၾကပါတယ္။

CNC စက္ အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ စက္ရုံၾကီးေတြ မွာ သုံးတဲ့ အမ်ိဳးအစား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကေတာ့ ဒီလုိပါ။

·         CNC Plasma Cutting Machine
·         CNC Laser Cutting Machine
·         CNC Milling Machine
·         CNC Router Machine
·         CNC Lathe Machine

Software ထဲမွာ ဆြဲလုိက္တဲ့ စက္၀ုိင္း ေလးေထာင့္ စတာေတြကုိ CNC စက္က သိသြားတဲ့အခါ သြားခုိင္းတဲ့ Path အတုိင္း သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ အေျခခံ အက်ဆုံးကေတာ့ X, Y, Z လုိ႔ေခၚတဲ့ သြားရာလမ္းေၾကာင္းေတြပါပဲ။ X နဲ႔ Y ကေတာ့ အလ်ားနဲ႔ အနံ ျဖစ္ျပီးေတာ့ Z ကေတာ့ အျမင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ CNC မွာ တပ္ထားတဲ့ ထြင္း စက္ ( ထြင္းစက္ က အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သစ္သားအတြက္၊ သံအတြက္၊ ပလတ္စတစ္အတြက္၊Head အမိ်ဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္သလုိ ေလဆာ Cutter ေတြလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ )။ ကုိယ္ အသုံးျပဳမယ့္ သစ္သား သံ စတဲ့ ပစၥည္းရဲ႕ အထူ ကုိ Z ေနရာမွာ ထည့္တဲ့အခါ CNC ရဲ႕ Head က ပစၥည္းရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ သြားေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ X နဲ႔ Y ကေတာ့ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ ပုံစံ ရဲ႕ စေကး အတုိင္း ထည့္ထားမယ္ ဆုိရင္ Head လည္ျပီး သြားေနတဲ့ ပုံစံအတုိင္း ထြင္းေနတဲ့ ပုံ ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံအားျဖင့္ CNC စက္တုိင္းဟာ အတူတူျဖစ္ျပီးေတာ့ စက္ၾကီး ( စက္ရုံ အဆင့္ ) ေတြမွာေတာ့ ဒီဇုိင္းကြဲျပားပါတယ္။ ထြင္း တဲ့ စက္က အေသျဖစ္ျပီး ပစၥည္း ကုိင္တဲ့ Vise (ျပဳတ္တူ) က အရွင္ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ စက္တစ္ခုထဲမွာ ထြင္း၊ အေခ်ာသတ္၊ အေရာင္တင္၊ အရစ္ေဖာ္၊ မူလီခ်ိဳး စသည္ျဖင့္ စက္လက္တံ မ်ားစြာပါတဲ့ Vise (ျပဳတ္တူ) ေတြလည္း ရွိပါတယ္။

DIY ( Do it Yourself ) ကုိယ္ပုိင္ CNC တစ္ခု ကုိ စမ္းသပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
အဓိက လုိအပ္တာကေတာ့ Step Motor သုိ႔ Drive Motor လုိပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ Mortor ၾကားမွာ နားလည္ ဖုိ႔အတြက္ CNC Logic board ( ဆားကစ္ျပား ) လုိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ အစုံလုိက္၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ Software ကေတာ့ Open Source ( Free – G-Wizard ကုိအသုံးမ်ား ) ျဖစ္တာေၾကာင့္ အင္တာနက္မွာ ရွာေဖြ ျပီး အသုံးခ်ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေတြကေတာ့ Free ရႏုိင္တဲ့ CAD-CAM ေတြပါ


Free CAD Software
A9 CAD


http://www.a9tech.com/products/a9cad/
Blender


https://www.blender.org/
eCabinet: 


http://www.ecabinetsystems.com/
gCAD3d


http://www.cadcam.co.at/freiter/gCAD3D_en.htm
Google Sketchup


https://sketchup.google.com/
GraphiteOne CAD


https://www.graphiteone-cad.com/
Minos


http://www.le-boite.com/minos.htm
Solid Edge Free 2D Draftinghttp://www.solidedge.com/free2d/
Wings 3Dhttps://www.wings3d.com/

Free CAM Software


Free Mill: http://www.mecsoft.com/freemill.shtml
HSMExpresshttp://www.hsmworks.com/hsmxpress/
G-Simplehttps://www.gsimple.eu/
Heeks CAD/CAMhttps://www.heeks.net/က်န္တာကေတာ့ မိမိရဲ႕ လက္နဲ႔ လုပ္ရမွာျဖစ္တဲ့ အထုိင္ စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အထုိင္စနစ္ မွာ ထြင္းမယ့္ ပစၥည္းတင္ဖုိ႔ ေအာက္ေျခ ခံျပား ( ကုိယ္ၾကီးခ်င္သေလာက္ ရ ) ၊ ေဘးက ထိန္းတဲ့တန္း၊ Spindle ( ထြင္းစက္ ) အထုိင္ခ်တဲ့ Z Axis၊ အတြက္ ေနရာ စသည္ျဖင့္ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုံ ကုိ ၾကည့္ရင္း ရွင္းပါလိမ့္မယ္။
အားလုံးကုိ ၃ ထပ္ သား ၅ ထပ္သား နဲ႔ အေျခခံ ထုိင္ႏုိင္ျပီးေတာ့ ေဘာဘယ္ရင္ အရစ္ပါ သံေခ်ာင္း စသည္ျဖင့္ လုိပါလိမ့္မယ္။ ဒါကေတာ့ ပုံမွန္ CNC စက္တစ္လုံးမွာ ပါမယ့္ အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ ျပထားတာပါ။အေသးစိတ္ သိလုိတာရွိရင္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။

Video ကေတာ့ ဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္တယ္ ဆုိတာနဲ႔ DIY လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေလ့လာရန္ျဖစ္ပါတယ္။0 comments: